Máš účet? Prihlasiť  

Projekty -> Realizované projekty -> Aqualandia

Aualandia

ROZSAH POSKYTOVANÉHO PORADENSTVA:

Špecifické umiestnenie na streche obchodného centra.
Návrh skladby objektov, optimálnych kapacít a logistického rozmiestnenia jednotlivých celkov a objektov. Dôraz na možnosť celoročného využitia na kongresové aktivity.

Konzultácie a poradenstvo

A) Alternatívy zastavovacieho plánu
- logistika pohybu
- kapacitné podmienky
B) Posúdenie atraktívnosti navrhovaných objektov
konzultácie k štúdii architektonického zamerania
porovnanie základných princípov s európskymi aquaparkami
C) Minimalistická verzia a možné exity
- etapizácia výstavby, kritické body
D) Optimalizácia parametrov pre EIA
E) Dozor pri výstavbe
F) Nábeh technológie

Cieľ poradenstva:

Objektová skladba:

Objem investície:


© 2012 | Development Team s.r.o.