Máš účet? Prihlasiť  

PROFIL

Development Team s.r.o. je investično-poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na realitné projekty v cestovnom ruchu ...

NAŠE ČINNOSTI

Poradenstvo pri predprojektovej a projektovej príprave a výstavbe zariadení pre cestovný ruch. Cieľ našich konzultácií ...

PROJEKTY

Spoločným prvkom developerských projektov spoločnosti Development Team je kvalitná predprojektová ...

PONUKY

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou, nám môžete zaslať Vašu ponuku na pozemok, projekt alebo ...

img

Naše činnosti

img

01. Poradenstvo

Cieľ našich konzultácií a poradenstva pri príprave a výstavbe zariadení pre cestovný ruch Vytvorenie dispozície areálu, ktorá je friendly pre všetky skupiny návštevníkov

VIAC

img

02. Inžiniering

zastupovanie v stavebných konaniach, vybavovanie povolení

VIAC

img

03. Projekčná činnosť

príprava projektov
projekčná činnosť
inžinierska činnosť
stavebný dozor

VIAC

img

04. Riadenie investícií

vyhľadávanie investičných príležitosti v oblasti realít a developmentu príprava a realizácia investičných schém riadenie a správa investičných projektov výber dodávateľov stavebný dozor

VIAC

img

05. Realitný development

development pozemkov a úprava územných celkov stavebný development (rezidencia, obchodné priestory, administratíva, cestovný ruch, objekty pre voľnočasové využitie)

VIAC

img

06. Zariadenia pre aquaparky a wellnes centrá

vlnové generátory, tobogány

VIAC


1. Poradenstvo pri predprojektovej a projektovej príprave a výstavbe zariadení pre cestovný ruch

Cieľ našich konzultácií a poradenstva pri príprave a výstavbe zariadení pre cestovný ruch: Vytvorenie dispozície areálu, ktorá je friendly pre všetky skupiny návštevníkov, prevádzkovo nenáročná, bezpečná, dlhodobo atraktívna, pripravená pre ďalší rýchlejší aj pomalší rozvoj, využívajúca výnimočnosti lokality, dlhodobo umožňujúca rentabilnú prevádzku.... takú aby zákazník prišiel opäť a bol ochotný zaplatiť vstupné, ktoré splní zodpovedajúcu návratnosť projektu. Minimalizácia prerábok počas výstavy Minimalizácia prevádzkových rizík a nákladov, minimalizácia prerábok plynúca z reálnej prevádzky Prispôsobenie projektu požiadavkám efektívnej prevádzky Možnosť dlhodobého rozvoja a rozširovania bez vplyvu na prevádzku Dosiahnutie čo najvyššej atraktívnosti pri optimálnych nákladoch aplikácia praktických skúsenosti z prevádzky

Poskytovanie poradenstva v štádiu prípravy a realizácie projektov:

  1. Poradenstvo pri príprave urbanistickej štúdie
  2. Poradenstvo pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu
  3. Poradenstvo pri výberoch a tendroch
  4. Konzultačná činnosť počas výstavby resortu
  5. Návrh marketingového plánu a cenovej politiky
  6. Konzultačná činnosť počas nábehu a spustenia prevádzky

a. Príprava urbanistickej štúdie

Zastavovací plán Praktické zhodnotenie navrhovanej výstavby – objekty, logistika, prevádzková náročnosť, kapacita – návrh prípadných alternatív: Návrh priestorového riešenia, náväznosti stavieb, etapizácia výstavby resortu, vybavenosť resortu Logistika pohybu  ľudí, zásobovania, zonácia a pod. Prepojenie prevádzok – logistika, IT, platené zóny a pod., suchá /mokrá zóna Kapacitné podmienky  vstup, parking, vodná plocha, oddychová plocha, atrakcie, priepustnosť zariadení a atrakcií Posúdenie atraktívnosti navrhovaných objektov Štúdia architektonického zamerania a atrakcií Minimalistická verzia a možné exity Optimálna etapizácia výstavby rezortu, definícia kritických bodov

b. Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Technologické zhodnotenie projektu Zhodnotenie navrhovanej technológie (technologických zariadení) a materiálového prevedenia z hľadiska prevádzkového nákladu, náročnosti na údržbu, životnosti, zákazníckeho prínosu Návrh technologických postupov voda – bazén, termál, vzduchotechnika, hygiena Posúdenie investičného projektu z pohľadu budúcej prevádzky - nadbytočnosť / nedostatočnosť technologických jednotiek Posúdenie kompletnosti projektu z technologického hľadiska a kapacitných požiadaviek Dispozičné a logistické zhodnotenie Posúdenie vnútornej logistiky stavieb – jednotlivých prevádzok, ich prepojenia, spoločných uzlov Vnútorná priepustnosť prevádzok (pokladne, výdaje jedla) Kontrolné body pre management Efektívny kamerový systém

c. Poradenstvo pri výberoch

Vypracovanie zadávacích parametrov na dodávky, súťažných podkladov Posúdenie ponúk z hľadiska:  technického, technologického a prevádzkového, z hľadiska kompletnosti a funkčnosti, efektivity

d. Výstavba resortu

Dozor nad kvalitou Poradenstvo pri alternatívach dodávok, ktoré majú vplyv na prevádzku Minimalizácia naviac prac Dodržanie termínov

e. Návrh marketingového plánu a cenovej politiky

Návrh kompletného marketing mixu pre aquapark, ubytovacie zariadenie a ostatné prevádzky Návrh marketingovej kampane a komunikácie Obchodná a cenová politika zariadení cestovného ruchu

f. Nábeh a spustenie prevádzky

Upresnenie technologických postupov a prevádzkových poriadkov Minimalizácia prevádzkových nákladov, kvalita vody, vzduchu, bezpečnosť, hygienické predpisy. Minimalizácia finančných únikov

© 2012 | Development Team s.r.o.