Máš účet? Prihlasiť  

Projekty -> Realizované projekty -> Aquapark Tatralandia a HVT

Aquapark Tatralandia a Holiday Village Tatralandia

ROZSAH ČINNOSTÍ:

Zabezpečenie predprojektovej, projektovej prípravy, dozor pri výstavbe, spúšťanie prevádzky, marketingové činnosti v súvislosti s novým aquaparkom postaveným na zelenej lúke.

1. Predprojektová a projektová činnosť

2. Výstavba aquaparku - všetky etapy

3. Spúšťanie prevádzky

4. Marketing Aquaparku Tatralandia a Holiday Village Tatralandia

Cieľ:

Objektová skladba - po dokončení 3 etáp:

Objem investície:


© 2012 | Development Team s.r.o.