Máš účet? Prihlasiť  

Projekty -> Realizované projekty -> Western City

Western City

ROZSAH POSKYTOVANÉHO PORADENSTVA:

Unikátny areál s atmosférou divokého západu, súčasťou amfiteáter pre 3 000 ľudí. Poradenstvo pri vypracovaní Urbanistickej štúdie. Návrh skladby objektov, optimálnych kapacít a logistického rozmiestnenia jednotlivých celkov a objektov. Dôraz na možnosť celoročného využitia na kongresové aktivity.

Urbanistická štúdia a zastavovací plán, konzultácie a poradenstvo

A) Alternatívy zastavovacieho plánu
- logistika pohybu
- kapacitné podmienky
B) Posúdenie atraktívnosti navrhovaných objektov
konzultácie k štúdii architektonického zamerania
porovnanie základných princípov s európskymi zábavnými parkami
C) Minimalistická verzia a možné exity
- etapizácia výstavby, kritické body
D) Optimalizácia parametrov pre EIA

2. Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt - poradenstvo:

Cieľ poradenstva:

Objektová skladba:

Objem investície:


© 2012 | Development Team s.r.o.