Máš účet? Prihlasiť  

Projekty -> Realizované projekty -> Backi Petrovac

Vodný park - Backi Petrovac

ROZSAH POSKYTOVANÉHO PORADENSTVA:

Poskytnutie podnikateľského poradenstva za účelom vytvorenia dispozície areálu, ktorý je prevádzkovo nenáročný, bezpečný, dlhodobo atraktívny, pripravený pre ďalší rýchlejší aj pomalší rozvoj, využívajúci výnimočnosti lokality, dlhodobo umožňujúci rentabilnú prevádzku.

1. Urbanistická štúdia, konzultácie a poradenstvo

A) Alternatívy zastavovacieho plánu
- logistika pohybu
- kapacitné podmienky
B) Posúdenie atraktívnosti navrhovaných objektov
- štúdia architektonického zamerania a atrakcií
C) Minimalistická verzia a možné exity
- etapizácia výstavby, kritické body

2. Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt - poradenstvo:

Cieľ poradenstva:

Objektová skladba:

Objem investície:


© 2012 | Development Team s.r.o.